Enter your keyword

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Με μόνη την πρόσβαση ή/και την πλοήγηση ή/και την χρήση ή/και την παραγγελία και αγορά,
αποδέχεστε και βεβαιώνετε την ανάγνωση, την πλήρη κατανόηση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων και προϋποθέσεων, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε
με τους όρους αυτούς τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του ιστοχώρου μας.
Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε
στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, κατόπιν αλλαγής του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για
ζητήματα που διέπουν τους όρους χρήσης διαδικτύου. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά
διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοχώρου μας –για τυχόν αλλαγές- καθώς η είσοδό σας σε αυτόν
συνεπάγεται την αποδοχή τους. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ε-SHOP & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
Η ιστοσελίδα www.turnaroundbooks.eu και το on-line κατάστημα έχει ως αντικείμενο την
πώληση βιβλίων, κόμικς, περιοδικών, ειδών μοντελισμού κλπ από απόσταση και μέσω διαδικτύου.
Η πρόσθεση, τροποποίηση, αφαίρεση, προσωρινή παύση διάθεσης οποτεδήποτε των προς
πώληση διατιθέμενων προϊόντων επαφίεται στην απόλυτη ευχέρεια της επιχείρησης, η οποία δύναται
να ενεργήσει σχετικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η ιστοσελίδα εγγυάται την ποιότητα, την ακρίβεια και εγκυρότητα των προβαλλόμενων από
αυτήν πληροφοριών, που αφορούν την ταυτότητα και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, υπό την
επιφύλαξη σφαλμάτων λόγω τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.

Στοιχεία επικοινωνίας
Η εταιρεία μας, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχει έδρα το
ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ιλισσο 123, ΤΚ 18345, ΑΦΜ 800492262 Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ και τα στοιχεία
επικοινωνίας μας είναι, τηλ: 2106020304, email eshop@turnaroundbooks.eu.Το ηλεκτρονικό κατάστημα
λειτουργεί και εξυπηρετεί επί 24ωρου βάσεως.

2

Τιμές- Προσφορές-Εκπτώσεις:
Οι τιμές που αναγράφονται εμπεριέχουν και το ΦΠΑ καθώς και λοιπούς φόρους. Οποιαδήποτε
άλλη διαφοροποίηση λόγω μεταβολής των φορολογικών ή άλλων διατάξεων θα αναφέρεται και θα
επισημαίνεται. Οι κατά καιρούς προβαλλόμενες προσφορές θα έχουν περιορισμένη διάρκεια, όπως θα
αναγγέλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Διαδικασία επιλογής και παραγγελίας:
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα περιγράφονται (κατ είδος, ιδιότητες, κλπ) και περιέχονται
φωτογραφίες και βιντεοσκοπημένο υλικό των προϊόντων μας, με αναγραφόμενες τελικές τιμές με τον
ΦΠΑ, προκειμένου να εξετάσετε τα προϊόντα και να τα επιλέξετε, εφόσον το επιθυμείτε.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας προϋποθέτει πληρωμή από εσάς των επιλεγέντων
προϊόντων, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής πληρωμής εντός της ιστοσελίδας και μέσω των
αναγραφόμενων σε αυτήν πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που δεχόμαστε, είτε δια κατάθεσης στους
αναγραφόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πριν την πληρωμή υπολογίζεται αυτομάτως και το κόστος
μεταφορικών και παράδοσης, το οποίο επιβαρύνεστε. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας είναι
απαραίτητα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
τηλέφωνα επικοινωνίας, φορολογικά στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης) καθώς και τη
διεύθυνση αποστολής που επιθυμείτε.

Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει τελεσθεί, με την πληρωμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας
είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε δια τραπεζικής κατάθεσης και αποστολής του
εμβάσματος στο email επικοινωνίας, είτε με αντικαταβολή και την αποστολή σε εσάς επιβεβαιωτικού
μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνήματος, τα οποία θα πραγματοποιηθούν
άμεσα, το αργότερο εντός της ιδίας ημέρας.

Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, υποχρεούστε να επισημάνετε πατώντας τη σχετική
σήμανση ότι λάβατε γνώση των πληροφοριών και όρων πώλησης. Στο ίδιο πεδίο της «επισήμανσης» θα
σας παρέχεται η δυνατότητα να πληροφορηθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της πώλησης
και να αποθηκεύσετε το σχετικό αρχείο, το οποίο υπέχει θέση συμβάσεως. Με την ολοκλήρωση της

3

παραγγελίας, δηλώνουμε, άνευ άλλης προϋπόθεσης, και τα δύο μέρη (πωλητής – αγοραστής) ότι
αποδεχόμαστε τους όρους της πώλησης όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.

Παράδοση προϊόντος
Θα φροντίσουμε ώστε η παράδοση του προϊόντος σε εσάς να γίνει εντός χρονικού διαστήματος
τριών έως τριάντα ημερολογιακών ημερών, εκτός γεγονότων ανωτέρας βίας ή αγαθών που φέρουν
ένδειξη στο ηλεκτρονικό κατάστημα μεγαλύτερης διάρκειας παράδοσης, πάντως όχι πέραν των τριάντα
ημερολογιακών ημερών.

Υπαναχώρηση:
Στον αγοραστή επιφυλάσσεται το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων, αζημίως και
αναιτιολογήτως, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης των εμπορευμάτων στον αγοραστή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για τα
πάσης φύσεως περιοδικά (κόμικς κλπ) και εφημερίδες καθώς και για τα βιβλία μετά την αποσφράγιση
τους. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο που
βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας, είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το εν
λόγω έντυπο υπαναχώρησης είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την
απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και η οποία έχει περιέλθει αποδεδειγμένα
σε γνώση μας και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των
εμπορευμάτων. Στην περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεστε μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των
προϊόντων (δαπάνη ταχυμεταφορέα). Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός 14
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας επιστρέψατε τα αγαθά ή μας παρείχατε
όλες τις αποδείξεις ότι αποστείλατε πίσω τα αγαθά. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού που θα μας γνωστοποιήσετε ή στο λογαριασμό της κάρτας με την οποία
αγοράσατε τα αγαθά.
Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της
διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των
χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Εγγύηση

4

Τα προϊόντα μας, εκτός των βιβλίων και των περιοδικών (κόμικς κλπ), ακολουθούνται από τη
νόμιμη εγγύηση των δύο ετών που ορίζεται στο νόμο σχετικά με τις υποχρεώσεις μας από ελαττώματα
ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.
Δεν χορηγούμε πρόσθετη εμπορική εγγύηση.

Οδηγίες Χρήσης
Η φύση των προϊόντων μας δεν απαιτεί οδηγίες χρήσης. Όπου απαιτείται το προϊόν
συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες στα ελληνικά ή μόνο απεικονίσεις διεθνών σημάτων

Προσωπικά δεδομένα
Με την αποδοχή των όρων κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας συναινείτε ρητώς ότι τα
στοιχεία που μας χορηγήσατε για την πώληση αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα, για τα οποία μας
παρέχετε το δικαίωμα να τα αποθηκεύουμε για δική μας και μόνο χρήση και για μελλοντικούς
εμπορικούς σκοπούς προώθησης των εμπορευμάτων ή ακόμη και για την κατάρτιση προφίλ σχετικά με
τις καταναλωτικές συνήθειες, προς δική μας και μόνο χρήση.
Φέρουμε την ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το Ν.
4624/2019 και δηλώνουμε ότι πλην των ανωτέρω περιπτώσεων δεν θα προβούμε σε άλλη χρήση των
στοιχείων σας. Τα αρχεία θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δύο ετών και εν συνεχεία θα
ψευδωνυμοποιούνται ή ανωνυμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μην είναι ευχερής η ταυτοποίηση τους.
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε κάθε πληροφορία για την επεξεργασία των
δεδομένων σας ή ακόμη και τη διαγραφή τους, πλην του διαστήματος των δύο πρώτων ετών, όπου τα
στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης