Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Φίλτρο Τιμής

Ανώνυμες εταιρείες
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.

Δαπάνες επιχειρήσεων
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.

Δαπάνες προσωπικού
-15%

Original price was: 80,19 €.Current price is: 68,16 €.

Η νέα τελωνειακή νομοθεσία
-15%

Original price was: 80,19 €.Current price is: 68,16 €.

Κώδικας φoρολογίας εισοδήματος
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.

Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως
-15%

Original price was: 70,75 €.Current price is: 60,14 €.