-15%

Επεξεργασίες πινάκων σε οπτικό περιβάλλον της Java

12,83 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάπτυξη των σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού συνοδεύεται πλέον από το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (graphical user interface). Η εισαγωγή στον προγραμματισμό γίνεται συνήθως με μια παραδοσιακή γλώσσα προγραμματισμού με χρήση απλών εντολών σε περιβάλλον κονσόλας (command line interface).
Στην περίπτωση αυτή, μετά από ένα εισαγωγικό μάθημα προγραμματισμού, είναι αναγκαία η εκμάθηση του τρόπου χρήσης του γραφικού περιβάλλοντος για προγραμματιστικούς σκοπούς σε ένα πιο προχωρημένο μάθημα προγραμματισμού.
H Java ως σύγχρονη γλώσσα δε θα μπορούσε να μην υποστηρίζει την υλοποίηση γραφικού περιβάλλοντος. Έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι της γλώσσας είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη σχεδιασμού κάθε μορφής γραφικού περιβάλλοντος και του μηχανισμού απόκρισης στις ενέργειες του χρήστη. Παράλληλα είναι η μόνη γλώσσα που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε παραθυρικές εφαρμογές που λειτουργούν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στον κώδικα.
Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί κυρίως για να χρησιμεύσει σε ανθρώπους που θα ήθελαν να αποκτήσουν γνώση σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον μέσα από την επεξεργασία πινάκων. To βιβλίο συνδυάζει την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού με τις έννοιες του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας.
Το βιβλίο αυτό παρέχει τις δυνατότητες για ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού του γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας μιας εφαρμογής και της δημιουργίας ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή λογική προγραμματισμού και τα προχωρημένα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Συμεωνίδης Συμεών
Καβάλα
Αύγουστος 2023