-15%

Εφαρμοσμένη στατιστική με R

22,03 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόλογος – Εισαγωγή στην R – Βασικές Αρχές Προγραμματισμού – Πιθανότητες και Στατιστική – Γραμμική Παλινδρόμηση – Χρονοσειρές – Παράρτημα – Βιβλιογραφία – Ευρετήριο Όρων