-15%

Λεξικό θεωρίας και σημειολογίας του θεάτρου

11,90 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίσω από τις λέξεις…, μέσα στις λέξεις. Από οποιαδήποτε οπτική γωνία, η ανάγκη μετασχηματισμού του λόγου, οδηγεί όπως είναι φυσικό επακόλουθο στη δημιουργία μεθόδου, του ρευστού χώρου του θεάτρου.
Ο λόγος, στην περίπτωση του θεάτρου, είναι δισυπόστατος, αποτελούμενος από το σημαίνον και το σημαινόμενον. Το Λεξικό θεωρίας και σημειολογίας του θεάτρου αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια, εκ μέρους μου, ερμηνείας του θεατρικού γλωσσικού είναι και φαίνεσθαι. Επίσης, η παρούσα εργασία αποτελεί δυνητικά μία προσέγγιση με αποδομιστικούς όρους του θεατρικού αντικειμένου, που προσδιορίζει τη φύση του θεατρικού σημείου. Εξάλλου, το λεξικό αυτό προαναγγέλλει ένα δεύτερο corpus που θα εμβαθύνει μεθοδολογικά στην ανάλυση της θεατρικής γλώσσας.
Μαρίκα Θωμαδάκη