-15%

Φυσική Γ΄ γυμνασίου

17,64 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Κύρια σημεία θεωρίας
• Ανάλυση θεωρίας
• Ερωτήσεις
• Κριτήρια Αξιολόγησης

Περιέχει τις λύσεις των ερωτήσεων και των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.