-15%

Ανάδυση στο φως των αστέρων

8,82 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία παλιά πεποίθηση που επέζησε ως τις ημέρες μας περιλαμβάνεται στο ρητό “Εξ ανατολών το φως! Εξ Αιγύπτου πάσα μύησις”. Παρ’ όλη την υπερβολή της φράσης -η οποία προέρχεται από την εποχή της δυτικής Αιγυπτομανίας από τα μέσα του 17ου ως και τον 18ο αιώνα και αποδίδεται στον διαβόητο μάγο της τότε εποχή, Καλιόστρο- περιέχει ένα γεγονός που έχει περάσει πολύ βαθιά στην παγκόσμια κουλτούρα: Το ότι η γνώση που διαιώνιζαν οι ιερείς της Αιγύπτου περιείχε κάτι το σπουδαίο και ότι αυτό μεταδιδόταν με μοναδική ενάργεια και αποτελεσματικότητα.