-15%

Διαχείριση φυσικών πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη

Original price was: 62,16 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 52,84 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Πρόλογος – Περιγραφή των φυσικών πόρων και ανάλυση βασικών εννοιών – Το περιβάλλον και τα προβλήματά του – Οι έννοιες της ανάπτυξης και της αειφορίας – Το έδαφος ως φυσικός πόρος – Η κυκλική οικονομία – Αξιολόγηση έργων και επενδύσεων – Αποτίμηση αξίας περιβαλλοντικών αγαθών – Μέθοδοι βελτιστοποίησης σε περιβαλλοντικά προβλήματα – Εισαγωγή στην οικονομική του περιβάλλοντος – Θεωρητική ανάλυση της οικονομικής του περιβάλλοντος – Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος – Βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων – Αστικό και περιαστικό πράσινο – Αποκατάσταση τοπίου και φυσικού περιβάλλοντος – Οι επιδράσεις των οδικών και μεταφορικών έργων στο περιβάλλον και την ανάπτυξη - Φράγματα, περιβάλλον και ανάπτυξη – Αγροτικός αναδασμός και ανάπτυξη – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Τουρισμός και περιβάλλον – Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Ευρετήριο