-15%

Διεθνής οικονομική

60,96 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Πρόλογος – Εισαγωγή – Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος – Η Τυπική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου – Καμπύλες Προσφοράς, Ζήτησης και Ανταλλαγής και οι Όροι Εμπορίου – Διαθέσιμες Ποσότητες Συντελεστών και η Θεωρία Heckscher-Ohlin – Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός, και Διεθνές Εμπόριο – Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο – Εμπορικοί Περιορισμοί: Δασμοί – Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί και Νέος Προστατευτισμός – Οικονομική Ολοκλήρωση: Τελωνειακές Ενώσεις και Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών – Διεθνές Εμπόριο Και Οικονομική Ανάπτυξη – Διεθνείς Κινήσεις Συντελεστών Παραγωγής και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – Ισοζύγιο Πληρωμών – Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες – Προσδιορισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών – Ο Μηχανισμός Προσαρμογής των Τιμών Με Κυμαινόμενες και Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες – Ο Μηχανισμός Προσαρμογής Εισοδήματος και ο Συνδυασμός Αυτόματων Προσαρμογών – Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας: Πολιτικές Προσαρμογής – Τιμές και Προϊόν σε μια Ανοικτή Οικονομία: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά – Κυμαινόμενες Έναντι Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, και ο Συντονισμός της Μακροοικονομικής Πολιτικής – Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα: Παρελθόν, Παρόν Και Μέλλον – Γλωσσάρι Βασικών Όρων – Ευρετήριο