-15%

Δημοσιογραφία της επιστήμης

Original price was: 33,02 €.Current price is: 28,07 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια πιο ουσιαστική, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία των πολιτών. Οι επιστήμονες δημοσιεύουν τις έρευνες και τα πορίσματά τους, απευθυνόμενοι στο ευρύ κοινό κυρίως μέσω του Τύπου· το δε κοινό φαίνεται να ανταποκρίνεται με ζωηρό ενδιαφέρον. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η Επιστήμη και η Τεχνολογία από τον Τύπο διαμορφώνει όχι μόνο την εικόνα που έχουν οι πολίτες γι’ αυτό το πεδίο, αλλά και τη στάση τους απέναντί του. Για τον λόγο αυτόν, η εκπαίδευση των δημοσιογράφων στη Δημοσιογραφία της Επιστήμης κρίνεται κάτι περισσότερο από απαραίτητη.
Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη διδακτική της Δημοσιογραφίας της Επιστήμης, αποτελώντας έναν πλήρη οδηγό για ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της Δημοσιογραφίας της Επιστήμης και φιλοδοξεί να προσφέρει μια επιτομή πολύτιμων μαθημάτων και ένα σύντομο βοήθημα για τους σύγχρονους «επικοινωνητές» των επιστημονικών ειδήσεων (Science Communicators).