-20%

Εφαρμογές ανάλυσης παλινδρόμησης

32,20 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Εισαγωγή στη χρήση του jamovi, Εισαγωγή στη γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, Διαγνωστικοί έλεγχοι στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, Ιεραρχική παλινδρόμηση – Κατάταξη μοντέλων – Επιλογή ανεξάρτητων μεταβλητών, Παλινδρόμηση με μεσολαβητικές μεταβλητές, Παλινδρόμηση με ρυθμιστική μεταβλητή, Παλινδρόμηση με ρυθμιστική μεταβλητή, Γραμμική παλινδρόμηση στο SPSS, Παλινδρόμηση με μεσολαβητικές και ρυθμιστικές μεταβλητές με χρήση της μακροεντολής PROCESS στο SPSS, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο