-15%

Εισαγωγή στην ωκεανογραφία ή ωκεανολογία

48,11 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε γεω-επιστήμονες αλλά και σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό το οποίο θα ήθελε να γνωρίσει την επιστήμη της Ωκεανογραφίας (ή Ωκεανολογίας). Το σκεπτικό της επιλογής, της έκτασης και εμβάθυνσης των 15 κεφαλαίων που το συνθέτουν έγινε με γνώμονα το προπτυχιακό κύκλο σπουδών των Τμημάτων του ΕΚΠΑ Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, αλλά και άλλων συναφών τμημάτων των ΑΕΙ, όπου διδάσκεται το μάθημα της Ωκεανογραφίας.

Το βιβλίο μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, για φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της Ωκεανογραφίας χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουν την εισαγωγική γνώση για όλους τους επιμέρους κλάδους της Ωκεανογραφίας.

Επίσης, μια καινοτομία του βιβλίου είναι η αναφορά του στη Μεσόγειο και τις Ελληνικές Θάλασσες, σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια του, ώστε ο αναγνώστης να αποκομίσει μια συνοπτική, κατά το δυνατόν πλήρη, εικόνα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε 15 κεφάλαια τα οποία καλύπτουν τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους της Ωκεανογραφίας (ή Ωκεανολογίας), δηλαδή της Βιολογικής Ωκεανογραφίας (Κεφ. 4) της Γεωλογικής Ωκεανογραφίας ή Θαλάσσιας Γεωλογίας (Κεφ. 9-13), της Φυσικής Ωκεανογραφίας (Κεφ. 2-8), της Χημικής Ωκεανογραφίας (Κεφ. 3).