-15%

Εκπαιδευτικοί – Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού στο ελληνικό σχολείο

15,24 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• Το έργο τους
• Η επαγγελματική τους ικανοποίηση
• Οι απόψεις και προτάσεις τους
• Οι εξελίξεις στο εργασιακό τους αντικείμενο