-15%

Ένωση μαστιχοπαραγωγών Χίου και μαστιχοπαραγωγοί

Original price was: 20,75 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 17,64 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις πολιτικές που ασκήθηκαν στον αγροτικό χώρο της Νότιας Χίου την περίοδο 1939-1989 και τα αποτελέσματά τους σε αυτό που συνηθίσαμε να αποκαλούμε «αγροτικό τοπίο». Είναι ένα βιβλίο αναφοράς για την ιστορία της ελληνικής υπαίθρου κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και την πολυπλοκότητα των αιτιών που διαμορφώνουν το αγροτικό τοπίο στην πορεία του χρόνου.
Αντλώντας στοιχεία από το σύνολο του θεσμικού αρχείου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καταγράφει τις αλλαγές στην παραγωγή και τις καλλιέργειες, αναδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του δευτεροβάθμιου συνεταιριστικού οργάνου, την άμεση και έμμεση παρέμβασή του στην αγροτική οικονομία της Νότιας Χίου, την αποδοχή και τις συνέπειες των πολιτικών του, καθώς και τις διαφορετικές επιλογές που ενίοτε ακολούθησαν οι μαστιχοπαραγωγοί στα χωριά.
Παράλληλα συνεξετάζει −για την ίδια χρονική περίοδο− τις κεντρικές κατευθύνσεις του ελληνικού κράτους για την αγροτική παραγωγή και τον αντίκτυπο των κατευθύνσεων αυτών στις επιλογές των μαστιχοπαραγωγών και στο τοπίο της Νότιας Χίου.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των μηχανισμών διαμόρφωσης του αγροτικού τοπίου ως αποτέλεσμα μιας αλυσίδας επικαθορισμών: από τις κεντρικές πολιτικές στις εξειδικεύσεις και τις προσαρμογές τους και, τελικά, στην αποδοχή ή διαφοροποίησή τους από τους μαστιχοπαραγωγούς.