-15%

Φυσικοχημεία

Original price was: 103,77 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 88,21 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η “Φυσικοχημεία” του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η συγγραφική ομάδα προσπαθεί να ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο του βιβλίου, ακολουθώντας την πρόοδο της επιστήμης, με την ενσωμάτωση σε αυτό πολλών σύγχρονων εφαρμογών της φυσικοχημείας. Μεγάλο βάρος έχει δοθεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον η δομή του βιβλίου βοηθά στη μελέτη του. Έτσι, στη νέα αυτή μετάφραση στα ελληνικά (από την ενδέκατη αγγλική έκδοση) η διάρθρωση της ύλης έχει διαφοροποιηθεί, ώστε οι διδάσκοντες να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του μαθήματος και οι φοιτητές να διευκολύνονται στη μελέτη τους. Έχουν επίσης προστεθεί αρκετά βοηθητικά σχόλια στη ροή των εξισώσεων, έχουν εμπλουτιστεί οι σύντομες εφαρμογές, ενώ το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο παρουσιάζεται σε ειδικά ένθετα στην αντίστοιχη Ενότητα.

Το εύρος της ύλης που καλύπτεται είναι πολύ μεγάλο. Αρχικά παρουσιάζονται οι έννοιες της θερμοδυναμικής και οι εφαρμογές τους, μελετώνται οι μεταπτώσεις φάσεων, η χημική ισορροπία και η ηλεκτροχημεία. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι αρχές της κβαντικής μηχανικής, με εφαρμογή των οποίων μελετάται η δομή των ατόμων και των μορίων. Οι γνώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μελέτη της συμμετρίας των μορίων, συνδυάζονται για την ερμηνεία των ατομικών και των μοριακών φασμάτων. Ακολουθεί η παρουσίαση της στατιστικής θερμοδυναμικής, η μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων και των ιδιοτήτων των στερεών. Τέλος, μελετώνται η χημική κινητική, η δυναμική των χημικών αντιδράσεων, η δράση των καταλυτών και οι διεργασίες στις στερεές επιφάνειες.
Η παρουσίαση των εννοιών εξακολουθεί να γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα. Τα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις καθώς και η πλούσια συλλογή άλυτων ασκήσεων και προβλημάτων με διαβαθμισμένη δυσκολία βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλά από τα άλυτα προβλήματα αντλούν δεδομένα από αποτελέσματα πραγματικών πειραμάτων, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να αντιληφθεί την άμεση σχέση που έχει πάντα στις φυσικές επιστήμες η θεωρία με το πείραμα.

Σε συμφωνία με τη διεθνή πλέον πρακτική, και σε μια προσπάθεια ελάττωσης κατά το δυνατόν του όγκου του βιβλίου, αρκετό μέρος του υλικού έχει μεταφερθεί στο ηλεκτρονικό συμπλήρωμα της έντυπης έκδοσης, το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του βιβλίου. Εκεί θα βρείτε ενότητες με υλικό που αναδεικνύει τη διαθεματικότητα της φυσικοχημείας μέσω της επίδρασής της σε άλλα επιστημονικά πεδία, ενότητες εμβάθυνσης σε ειδικά ζητήματα, απαντήσεις ασκήσεων και λύσεις προβλημάτων, αλλά και αρκετό βοηθητικό υλικό, όπως πίνακες δεδομένων, εικονογραφημένα σχήματα, καθώς και ηλεκτρονικές διαφάνειες.