-20%

Γέφυρες μετάβασης

16,00 

Άμεσα διαθέσιμο. Αποστολή εντός 1-3 εργάσιμων ημερών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία 35 χρόνια έχει επέλθει πολύ σημαντική βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα και η σχετική νομοθεσία τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασιακής ένταξης. Ωστόσο, η προσβασιμότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και η επακόλουθη υποστήριξη για είσοδο στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένες. Η εργασία, όμως, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και της προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης, της αξιοπρέπειας και της διά βίου ανάπτυξης.
Το ανά χείρας βιβλίο θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, ειδικούς παιδαγωγούς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικούς επιστήμονες και θεραπευτές στο πεδίο της εκπαίδευσης, γονείς/κηδεμόνες, φροντιστές και κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες ανάγκες των προσώπων με αναπηρία. Απεικονίζει εκτενώς τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές για τα άτομα με νοητική αναπηρία στην Ελλάδα και παρουσιάζει, επίσης, τις διεθνείς τεκμηριωμένες πρακτικές και τους προβλεπτικούς παράγοντες για την επιτυχή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Προβάλλει θέματα μετάβασης, προετοιμασίας επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διά βίου ανάπτυξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς και οικογενειακής συμβουλευτικής.
Τα ζητήματα αυτά είναι, αν όχι ανύπαρκτα, πολύ σπάνια στην πρόσφατη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και θεωρούμε ότι το παρόν πόνημα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον τομέα της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.