-15%

Η αθέατη πλευρά της ιστορίας

8,50 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τὸ ἀνὰ χεῖρας βιβλίο ἀποτελεῖ μιὰ παρουσίαση διαφόρων θρησκευτικῶν αἱρέσεων ἀλλὰ καὶ μυστικῶν ὀργανώσεων ποὺ ἐμφανίσθηκαν στὴν Ἱστορία καὶ διεκδίκησαν τὸ μονοπώλειο τῆς ἀληθείας ἀπὸ τίς κρατοῦσες θρησκεῖες. Στὶς σελίδες του ὁ ἀναγνώστης θὰ δεῖ τὴν «τέλεια αἵρεση» τῶν Καθαρῶν, ποὺ οἱ Καθολικοὶ ἔπνιξαν στὸ αἷμα ἀφοῦ, συχνὰ «τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας γράφτηκαν μὲ τὸ αἷμα τῶν αἱρετικῶν», σύμφωνα μὲ μιὰ γερμανικὴ ρήση, ἀλλὰ οἱ ἰδέες τῶν αἱρετικῶν παρέμειναν σὰν φάσματα στὴ θρησκευτικὴ σκέψη τῆς Εὐρώπης. Δίπλα στὶς αἱρέσεις, σὰν θρησκευτικὴ παραφυάδα ἐμφανίσθηκαν καὶ οἱ μυστικὲς ὀργανώσεις πού, ἀποκομμένες ἐθελουσίως ἀπὸ τίς ἐπίσημες θρησκεῖες διεκδίκησαν ἐπίσης τὴν ἀπολυτότητα τῆς Ἀλήθειας. Ἀπὸ τοὺς Καθαροὺς καὶ τοὺς Ἀσσασίνους ὡς τοὺς Ἰλλουμινάτους καὶ τὸν Ἐθνοφυλετισμὸ τῶν Ναζὶ ποὺ στηρίχθηκε στὴ χωρὶς θεὸ θρησκεία τοῦ Δαρβινισμοῦ, ὑπάρχει μιὰ ἱστορικὴ πορεία ἀντίδρασης καὶ ἀπόρριψης τῆς θρησκείας ποὺ ταυτίσθηκε μὲ τὸ Κράτος. Συχνὰ ἡ τελευταία ἀμύνθηκε υἱοθετῶντας ὀργανώσεις μάχης τοῦ εἴδους τῆς Opus Dei.