-15%

Η λογοδοσία των δικαστών στη Δημοκρατία

21,65 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η υφιστάμενη κατάσταση στη δικαιοσύνη απαιτεί τη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας και μιας δημοκρατικής πολιτείας, που έχουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη διαφανή λειτουργία των θεσμών και την «απόδοση λογαριασμού» από τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι υπηρετούν τους θεσμούς, για τα πεπραγμένα τους. Τα δικαστήρια έχουν κεντρικό ρόλο στη δημοκρατία και οι δίκες αποτελούν μέρος της οργάνωσης και λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η απονομή της δικαιοσύνης στηρίζεται σε λειτουργούς που σταδιοδρομούν για πολλές δεκαετίες στο δικαστικό σώμα και η «απόδοση λογαριασμού» για το έργο τους, ανά τακτά διαστήματα, συνιστά εγγύηση για την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Εν τέλει η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της λογοδοσίας των προσώπων, στα οποία ανατίθεται η άσκηση πολιτειακού λειτουργήματος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της σύγχρονης δημοκρατίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη πραγματικού ελέγχου του έργου και της δράσης των λειτουργών της Πολιτείας. Το πολιτειακό λειτούργημα αποτελεί ύψιστη τιμή για τα πρόσωπα που το αναλαμβάνουν και συνεπάγεται άσκηση κρατικής εξουσίας και την ίδια στιγμή ανάληψη ευθύνης απέναντι τόσο στην κοινωνία όσο και στην πολιτεία. Έτσι, όταν οι δικαστικοί λειτουργοί επικαλούνται διαρκώς την ανεξαρτησία, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και ταυτόχρονα ακυρώνουν, ποικιλοτρόπως, τη λογοδοσία για το έργο που παράγουν, αρνούνται στην πράξη να εφαρμόσουν τη θεμελιώδη αρχή του φιλελεύθερου-δημοκρατικού πολιτεύματος που έγκειται στον έλεγχο όλων των οργάνων της πολιτείας μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.