-15%

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότητα Α΄. Θεωρητικό μέρος

20,05 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α’ : Φωτισμού, Κίνησης & Παραγωγής / Διανομής Ενέργειας