-20%

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότητα Α΄

10,40 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ. Οι απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου για καλύτερη μελέτη.