-15%

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότητα Δ΄

9,62 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ / ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ’