-15%

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότητα Γ΄

10,42 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους Εξετάσεων Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ. Οι απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου για καλύτερη μελέτη.