-15%

Καρδίαν sindirtyμμἝΝη

8,82 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

__ΚΑΡΔΙΟ-λΟΓίΑ____=καρδιοεκζήτησις=_Καρδίας-Ἔρανος____
Ὅλα τὰ μεγαλειώδη τῶν προγενεστέρων Ἀστέρων ἡμῶν εὑρήματα, ἀπλΑνΏς μᾶς ὁδηγοῦν στὴν autoανακάλυψι-βυθοσκόπησι, ὅτι ἡ καρδιά μας..τελικο-τελικά, εἶναι «SinDirtyMany», ΣυντετριμμἝΝη Ἐντελῶς ! Αὐτὸ εἶναι τὸ πρώτιστο άσφαλές, τῆς μεταλλαγῆς της, θεμέλιο. Τὸ γεγονὸς τοῦτο, εἶναι μία ἀληθής κατάστασι, Pro..30αἰώνων καταγραφεῖσα. Διὰ τοῦ Μοναδιαίου Τρόπου, τῆς τοῦ Πατρός τῶν Ὅλων Ἐνδελέχειας, τὸ καρδιακό μας ἀγρίμι- ‘συντρίμμι’_»sindream», καθίσταται ἀφανῶς ἀσφαλῶς εὐγενῶς καὶ ‘ἀγνώστως’, σὲ καταρράκτη Εὐρυχωρίας καὶ δωρεῶν πολλΑπλΏν!
Ἀκολουθεῖ ὁ τῆς ἌνΩ Ἐπιθυμίας ἀλγόριθμος*, ὁ μετατρέπων αὐτὴν σέ ‘’καθαρὰ καρδία’’.___
«12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου..19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει»_50όςΨλμ.____ΔΑΥΙΔ_
«3 ὁ ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν» __146Ψλμ._____ΔΑΥΙΔ_
*« καρδίαν sindirtyμμἝΝη »
sinκλονισμός
sinδυασμός
sinπτωσι
sinτριβή
sinαίσθησι
sinχώρεσις
sinκατάβασις
_sinαντίληψις
__sinοδοιπορία
_____sin’μετοχή’
_καρδίαν sindirtymany_
καρδίαν sindirtyμμΈΝη_
«καρδίαν συντετριμμένη»
__________50Ψλμ.19__