-15%

Κατανοώντας το παρόν και ανιχνεύοντας το μέλλον μέσα από το έργο σημαντικών συγγραφέων

12,03 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα είναι πιο σύνθετος και πολύπλοκος σε σχέση με το παρελθόν. Η κατανόηση του παρόντος και η ανίχνευση του μέλλοντος απαιτούν πολύπλευρη και πολυδιάστατη ενημέρωση σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τη ζωή μας. Νέοι κίνδυνοι και απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, η εμφάνιση νέων πανδημιών, η καταστροφή της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, υπονομεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών καθώς και των έμβιων οργανισμών, ενώ μας υπενθυμίζουν την ανάγκη αλλαγής πορείας. Οι ταχύτατες σε σχέση με το παρελθόν επιστημονικές και τεχνολογικές αλλαγές σε πολλούς ταυτόχρονα τομείς αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Σκοπός του τόμου αυτού είναι η παρουσίαση του έργου σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων σε διαφορετικούς τομείς, ούτως ώστε ο αναγνώστης να ενημερωθεί για τις απόψεις τους και να κατανοήσει την πληθώρα των διεπιστημονικών θεμάτων τα οποία επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή και το μέλλον του.