-15%

Κώδικας φορολογικών διαδικασιών

Original price was: 70,75 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 60,14 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το νέο δίτομο βιβλίο της Astbooks «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013», συνιστά το πλέον ολοκληρωμένο και χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση:
• γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΔ [τελευταία ενημέρωση με την απόφαση Α.1271/2021 (31.12.2021)]
• περιλαμβάνει κάθε διάταξη κωδικοποιημένη μέχρι την ψήφιση του ν.4864/2021 (ΦΕΚ A’ 237/02.12.2021)
• περιέχει περισσότερα από 150 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου.
Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:
• το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα
• ανάλυση με πλούσια θεματολογία
• παραδείγματα
• αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία απαιτείται για τους χρηστικούς πίνακες οι οποίοι κωδικοποιούν τα πρόστιμα κατ’ άρθρο.