-15%

Λόγοι εκατονταέτηροι

Original price was: 11,32 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 9,62 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επτά λόγοι με λεπτομερείς πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.
Στὸ βιβλίο περιλαμβάνονται ἑπτὰ λόγοι ποὺ ἐξεφώνησε ὁ ἀκαδημαϊκὸς Σωκράτης Κουγέας (1877-1966), καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1918-1947) καὶ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων (1954-1963). Οἱ ἕξι πρῶτοι λόγοι ἐκφωνήθηκαν ἀπὸ τὸ 1925 ἕως τὸ 1930, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἑκατονταετηρίδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, προκειμένου νὰ τιμηθοῦν συγκεκριμένα σημαντικὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ Ἀγώνα. Τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐκφώνηση αὐτῶν τῶν λόγων εἶχε ἡ «Ἐπιτροπὴ Ἑκατονταετηρίδος», ἡ ὁποία εἶχε τότε συσταθεῖ, ἀκριβῶς γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ὁ ἕβδομος λόγος ἐκφωνήθηκε ἀργότερα, πάλι ὅμως ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου μιᾶς σημαντικῆς μάχης τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας. Τὸ βιβλίο παρέχει λεπτομερεῖς πληροφορίες, ἀποτυπώνοντας παράλληλα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἑορτασμῶν ἕναν σχεδὸν αἰώνα πρίν.