-15%

Μεταδραματικό θέατρο και μορφή

17,64 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για να κατανοήσουμε το θέατρο, πρέπει να κατανοήσουμε τη μορφή. Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατον να σκεφτούμε το θέατρο χωρίς επίσης να σκεφτούμε ό,τι αφορά στη μορφή. Το θέατρο δεν είναι απλά ένας τόπος για να δεις, όπως υπονοεί η ετυμολογία του. Το θέατρο είναι επίσης ένας τόπος παράστασης – ένας τόπος όπου δίνεται η μορφή. Αλλά σε τι δίνει μορφή το θέατρο; Και ποιος ή τι, αντίστροφα, δίνει στο θέατρο μορφή;