-15%

Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών

38,14 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Πρόλογος – Εισαγωγή – Εισαγωγή στην έρευνα – Θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας – Το ερευνητικό πρόβλημα – Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων – Πληθυσμός-δείγμα έρευνας – Ερευνητικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων – Τεχνικές παρουσίασης ακαδημαϊκών εργασιών – Μεθοδολογία εισαγωγής παραπομπών – βιβλιογραφικών αναφορών – Βιβλιογραφία – Γλωσσάρι – Ευρετήριο