-15%

Μη φαρμακολογικές θεραπείες για τους ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον

Original price was: 20,75 €.Current price is: 17,64 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν σύγγραμμα δεν έχει στόχο να γνωρίσει στους νευρολόγους τις κλινικές πτυχές της νόσου του Πάρκινσον (ΝΠ). Δεν έχει επίσης στόχο να εισάγει σε θεωρητικά και τεχνικά ζητήματα της φυσικής αγωγής και αποκατάστασης στη ΝΠ, ειδικότητες οι οποίες έχουν σαν αντικείμενο αυτές τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Δεν θέλει (και δεν μπορεί) να παραβιάσει κανένα σύνορο. Το αντίθετο, στόχος του παρόντος είναι να προσεγγιστούν από την πλευρά του νευρολόγου η φυσική αγωγή/αποκατάσταση και οι συμπληρωματικές θεραπείες για την ΝΠ. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενημέρωσή του για τις σύγχρονες πλευρές των μεθόδων αυτών και τις δυνατότητες τις οποίες αυτές παρέχουν, ώστε να μπορεί να τις συστήνει, να συνεργάζεται με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα και να παρακολουθεί το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Στις υπόλοιπες θεραπευτικές ειδικότητες, ιατρικές ή μη (ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.λπ.), θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμο με την έννοια της γνωριμίας σε αυτούς κάποιων ιδιαίτερων κλινικών προβλημάτων της ΝΠ, και κατ’ επέκταση του εκφυλιστικού παρκινσονισμού, τα οποία όμως καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους και τους τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης και να επισημάνει την αξία της συντονισμένης συνεισφοράς τους στον σχεδιασμό ενός πλάνου αποκατάστασης και μιας ολοκληρωμένης και εστιασμένης στον ασθενή φροντίδας.