-15%

Μικροεπεξεργαστές

79,15 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Εισαγωγή – Αριθμητικά συστήματα και μετατροπές – Αριθμητική μικροεπεξεργαστή – Βασικά ψηφιακά κυκλώματα – Εσωτερική οργάνωση του μικροεπεξεργαστή – Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή – Συμβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράμματος – Μνήμη – Επικοινωνία μικροεπεξεργαστή με εξωτερικές συσκευές – Εισαγωγή στον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32BIT – Ανάπτυξη βασικών εφαρμογών MIPS Assembly – Διαχείριση πινάκων στην MIPS Assembly – Εργαστηριακές ασκήσεις MIPS Assembly – Εισαγωγή στον προγραμματισμό INTEL Assembly 16bit – Ανάπτυξη εφαρμογών INTEL Assembly 16bit – Προγραμματισμός INTEL Assembly 32bit/64bit/FPU – Εργαστηριακές ασκήσεις INTEL Assembly – Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή – Ανάπτυξη προγραμμάτων στον προσομοιωτή – Γενικά χαρακτηριστικά μικροελεγκτών – Ο μικροελεγκτής AVR ATmega328 – Ο μικροελεγκτής PIC16F84A – Επαναπρογραμματιζόμενες ψηφιακές διατάξεις και η γλώσσα VHDL – Εργαστηριακές ασκήσεις VHDL – Εργασίες για μελέτη και υλοποίηση – Βιβλιογραφία – Ευρετήριο