-15%

Ο Παλαμάς και ο πολιτικός φιλελευθερισμός

6,42 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι αλήθεια πως δεν έχει επαρκώς μελετηθεί η σχέση του Κωστή Παλαμά με τον φιλελευθερισμό, ως πολιτική και κοινωνική ιδεολογία, τουλάχιστον όπως αυτός προσδιοριζόταν στα χρόνια της μακράς παλαμικής λογοτεχνικής παραγωγής. Έτσι, στο ανά χείρας βιβλίο, αφενός μεν, γίνεται συνοπτική αναφορά στις πολύμορφες εκδοχές του συγκεκριμένου κινήματος στον ευρωπαϊκό, πρωτίστως, χώρο, αλλά και στον βαθμό ενσωμάτωσης των φιλελευθέρων ιδεών στο ελλαδικό βασίλειο, καθώς και σε προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας σκηνής που πρωταγωνίστησαν στην κατίσχυση του φιλελευθερισμού, από την εμφάνιση και εδραίωσή του ίσαμε τα χρόνια του δημιουργού, αφετέρου δε, επιχειρείται να αναδειχθεί η πνευματική επαφή του Παλαμά με τις φυσιογνωμίες αυτές και τις αντιλήψεις τους, όπως αυτή προκύπτει από τα ποικίλα γραπτά του.
Η παρούσα πραγμάτευση αποτελεί μιαν πρώτη προσέγγιση του θέματος, στοχεύοντας να συμβάλει στη συστηματικότερη σπουδή της πολυσχιδούς σχέσης του ποιητή με την πολιτική του καιρού του.