-15%

Ο πόλεμος των χωρικών στη Γερμανία του Φρίντριχ Ένγκελς

11,23 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Πόλεμος των Χωρικών αναλύεται υπό το ενγκελσιανό πρίσμα ως ο επίπονος και βίαιος αγώνας μεταξύ κοινωνικών τάξεων. Αυτές οι κοινωνικές τάξεις ήταν το απότοκο του περίπλοκου ιστορικού οικοδομήματος του γερμανικού κόσμου του ύστερου Μεσαίωνα, και η σύγκρουσή τους ως έχουσα συγκριμένες υλικές αιτίες, που ωστόσο εκφράστηκαν πολύ συχνά κάτω από το ιδεολογικό πέπλο και τη γλώσσα της θρησκείας, των θεολογικών διαφορών και επιχειρημάτων. Στην πραγματικότητα, ο νεαρός Ένγκελς τολμάει να διαβάσει την αιματηρή ήττα της γερμανικής αγροτιάς μέσα από το πρίσμα της σύγκρουσης της φεουδαρχίας με τους αγρότες, όπως και σε μικρότερο βαθμό με τα ριζοσπαστικά και πληβειακά στοιχεία των αστικών κέντρων του γερμανικού κόσμου. Δεύτερον, αυτό το ιστορικό κείμενο του νεαρού Ένγκελς αποτελεί τπγ πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια, αφενός να εφαρμόσει τον ιστορικό υλισμό ως μέθοδος μελέτης ενός συγκεκριμένου κοινωνικου-ιστορικού σχηματισμού και μίας κομβικής στιγμή της ιστορίας αυτού του σχηματισμού, αφετέρου να κατανοήσει την εσωτερική διάρθρωση και τις συγκρουόμενες κοινωνικές σχέσεις αυτής της κοινωνίας, βασιζόμενος στις αρχές και τη σύλληψη του ιστορικού υλισμού.