-15%

Οικογενειακές επιχειρήσεις

Original price was: 28,57 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 24,28 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιέχει: Μέρος A – Θεωρία – Κεφάλαιο 1: οικογενειακές επιχειρήσεις – το επιστημονικό πεδίο, Κεφάλαιο 2: ο νέος ακαδημαϊκός κλάδος και οι οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο, Κεφάλαιο 3: οικογενειακή δυναμική & ειδικά χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 4: η διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, Κεφάλαιο 5: ο ρόλος του φύλου στη διαδοχή, Κεφάλαιο 6: εταιρική διακυβέρνηση οικογενειακών επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 7: μηχανισμοί οικογενειακής διακυβέρνησης, Κεφάλαιο 8: στρατηγική οικογενειακών επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 9: ερευνητικές μεθοδολογίες στη μελέτη των οικογενειακών επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 10: ενοποιημένο πλαίσιο έρευνας του επιστημονικού πεδίου, Μέρος B – Μελέτες Περίπτωσης, Β1 Μελέτη: η διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις, Β2 Μελέτη: ο ρόλος της γυναίκας στις οικογενειακές επιχειρήσεις, Β3 Μελέτη: οικονομική απόδοση των οικογενειακών επιχειρήσεων, Β4 Μελέτη: ο ρόλος της οικογένειας στη στρατηγική και στη διακυβέρνηση των οικογενειακών επιχειρήσεων – Γλωσσάρι – Ευρετήριο