-15%

Οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας

Original price was: 23,58 €.Current price is: 20,05 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O κλάδος των οικονομικών που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία κατανέμει τους πόρους του τομέα της υγείας μεταξύ εναλλακτικών επιλογών ονομάζεται οικονομικά της υγείας. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης, με τρόπο περιεκτικό και κατανοητό, των εξελίξεων στον χώρο των οικονομικών της υγείας.
Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου βιβλίου είναι σημαντική για την καθιέρωση των οικονομικών της υγείας ως ένα βασικό εργαλείο για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στα σύγχρονα συστήματα υγείας. Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε κεφάλαια που παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους τα οικονομικά της υγείας είναι σημαντικά και τις ιδιαιτερότητες και τις στρεβλώσεις της αγοράς των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αναλύεται η οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας και τα βασικά βήματα-στάδια διεξαγωγής της, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης των νέων τεχνολογιών υγείας. Τέλος, περιγράφεται η οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας με τη χρήση μοντέλων λήψης αποφάσεων και με συγκεκριμένες εφαρμογές της οικονομικής αξιολόγησης σε διάφορους τομείς του χώρου της υγείας, και ειδικότερα της ιατρικής επιστήμης.