-15%

Ομηρική έρευνα και προβληματισμοί

12,03 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ομηρική τελετουργία, όπως αποτυπώνεται στα έπη, δεν διαμορφώθηκε τον 9ο ή τον 8ο αιώνα, αλλά έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας λατρευτικής και τελετουργικής παράδοσης που απευθυνόταν στους ίδιους ή σε παρόμοιους θεούς (για αιώνες) και πολλά στοιχεία της οφείλονται στην κρητομυκηναϊκή τελετουργία και λατρεία.
Ο Όμηρος λαμβάνει υπόψη του την σύγχρονη λατρεία, (η οποία όμως διατηρεί πολλές επιβιώσεις από την παλαιότερη εποχή), ενώ ο ποιητής προσθέτει στοιχεία που τα άντλησε από την παράδοση.