-15%

Οπτικός αλφαβητισμός

Original price was: 7,55 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 6,42 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εικόνα, όπως και η Γλώσσα, αποτελεί μέσο διοχέτευσης μηνυμάτων σε έναν συγκεκριμένο κώδικα και έναν τρόπο αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης.

Το παρόν βιβλίο βασίζεται σε μακροχρόνια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας καταδεικνύουν ότι ο Οπτικός Αλφαβητισμός αποτελεί κύριο εργαλείο για την επίτευξη των σκοπών της Εκπαίδευσης και της Θεραπευτικής Παρέμβασης, με ταυτόχρονη ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθότι δραστηριοποιεί κίνητρα μάθησης, συμβάλλει στην έκφραση και στην εδραίωση των πληροφοριών και των γνώσεων, καλλιεργεί την κριτική σκέψη, προάγει τις δημιουργικές ικανότητες και αναπτύσσει πλήθος δεξιοτήτων Κοινωνικού, Λειτουργικού και Γνωστικού Εγγραμματισμού.

Είναι χρήσιμο σε Εκπαιδευτικούς, Παιδοψυχίατρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Γονείς και γενικότερα σε καθέναν που εμπλέκεται σε Εκπαιδευτικά και Θεραπευτικά Προγράμματα.