-15%

Περί διοίκησης σχολείου

Original price was: 5,77 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 4,91 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία, για την ορθή άσκηση της οποίας απαιτείται η ύπαρξη γνώσεων σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα. Το βιβλίο αυτό αναλύει τρία διαφορετικά μεταξύ τους θέματα τα οποία εμφανίζονται συχνά στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Το 1ο θέμα είναι η πολυπολιτισμικότητα. Διασαφηνίζονται οι σχετικοί όροι και τονίζεται η διαφορά της με την διαπολιτισμικότητα. Παρουσιάζονται οι απόψεις κορυφαίων μελετητών του φαινομένου και εμφανίζεται η διάσταση του στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα.

Το 2ο θέμα είναι οι θεατές ενός φαινομένου σχολικού εκφοβισμού. Αναλύονται διεξοδικά οι κατηγορίες τους, οι προθέσεις τους, οι πεποιθήσεις τους και η επίδραση του φαινομένου επάνω τους. Τονίζονται ιδιαίτερα οι αντιδράσεις τους και συγκεκριμένα η διαφορά ανάμεσα σε όσους επεμβαίνουν για να διακόψουν ένα περιστατικό και αυτούς που παραμένουν αμέτοχοι.

Το 3ο θέμα είναι το δημοκρατικό στυλ ηγεσίας και η σύγκριση του με τα υπόλοιπα. Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς ενός Δημοκρατικού ηγέτη στο σύγχρονο σχολείο και οι σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση.