-15%

Πολιτικές ελίτ και εξουσία

12,03 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο όρος πολιτικές ελίτ, μολονότι κυρίαρχος στον σύγχρονο πολιτικό λόγο, στερείται μιας ξεκάθαρης ερμηνείας. Οι θεωρίες για τις ελίτ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής ως αποτέλεσμα μιας σειράς ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων.

Τι εννοούμε με τον όρο ελίτ; Σε ποιους τομείς της κοινωνίας εντοπίζονται και πώς επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις; Πώς αναδεικνύονται και πώς αναπαράγονται; Και, τέλος, τι υποδηλώνει η ύπαρξή τους για τη λειτουργία των σύγχρονων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών;

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες για τις πολιτικές ελίτ, έτσι όπως διαμορφώνονται από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας. O αναγνώστης θα έρθει σε επαφή με το έργο θεωρητικών στοχαστών όπως ο Mosca, o Pareto, ο Michels, o Lasswell, o Mills, η Keller κ.ά.

Αυτό το σύγγραμμα επιδιώκει να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με τις θεωρίες για τις πολιτικές ελίτ και παράλληλα να συμβάλει στην επιστημονική συζήτηση για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι σύγχρονες πολιτικές ηγεσίες στη διαμόρφωση του πολιτικού φαινομένου.