-15%

Ταξιδευτές με τον “Δυσέα” Νίκο Καζαντζάκη

Original price was: 23,58 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 20,05 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η έκδοση αυτή επιχειρεί μια συνολική θεώρηση όλων των έργων του (“Οδύσεια”, “Συμπόσιο”, μυθιστορήματα κ.ά.)

– Αναλυτική εμβάθυνση.
– Νέες διερευνήσεις (δρ. Αγ. Μαρκάτη κ.ά.). Αναφορά κριτικών, μελετών
– Σύνθεση όλων αυτών. Διερεύνηση λέξεων, ερμηνεία “συμβόλων”.
– Αναζήτηση των πηγών. Πλουσιότατη βιβλιογραφία, άνω των 350 αναφορών.
– Φωτογραφίες, σχέδια.
– Ερευνώνται και άλλες διαστάσεις π.χ. πανθεϊσμός, υπαρξισμός κ.ά., αλλά και “συνηχήσεις” με Σέλλινγκ, Σβέντερμπουργκ, Μπαίμε, Πλωτίνο, Επίκουρο, κ.ά.
– Ο Καζαντζάκης προβάλλει διαχρονικός, οικουμενικός και επίκαιρος.