-15%

Βίος ανέφελος, βίος ανώφελος

11,04 

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προς τι ο βίος λοιπόν, αν μένει ανέφελος;

Πού θα βρίσκαμε λόγο, να ψάξουμε τον ήλιο μας;

Πώς θα αναγνωρίζαμε τον άνθρωπο;

Την δύναμή του να δαμάζει τα πρωτόγονα πάθη του!

Βίος ανέφελος, βίος ανώφελος λοιπόν;

Την απάντηση θα σου την δώσουν

τα τυχαίας καταγωγής γεγονότα της ζωής!

Η τέχνη οργανώνει μόνο τα ερωτήματα!

Εις το επανιδείν