-15%

Υπολογισμός n-oστής ρίζας

Original price was: 12,00 €.Η τρέχουσα τιμή είναι: 10,20 €.

Κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθηματικούς, σε φοιτητές θετικών σχολών και σε μαθητές Λυκείου. Σύμφωνα με τον τύπο και τις οδηγίες βρίσκεται η n-οστή ρίζα οποιουδήποτε θετικού αριθμού δηλ. 3η ,5η , 7η , 11η ,20η κλπ φυσικών και δεκαδικών αριθμών, με οποιαδήποτε προσέγγιση. Υπολογίζεται επίσης η n-οστή ρίζα και των μιγαδικών και των αρνητικών .
Είναι γραμμένο απλά, με πλήθος παραδειγμάτων ώστε να είναι κατανοητό και από μαθητές. Στο βιβλίο παρουσιάζεται περιληπτικά η ιστορία των αριθμών και των αριθμητικών συνόλων Επίσης αναφέρεται περιληπτικά στον υπολογισμό της n-οστής ρίζας με τον προαναφερθέντα τύπο στην Αγγλική.