Τρόποι Αποστολής

Θα φροντίσουμε ώστε η παράδοση του προϊόντος σε εσάς να γίνει εντός χρονικού διαστήματος  τριών έως τριάντα ημερολογιακών ημερών, εκτός γεγονότων ανωτέρας βίας ή αγαθών που φέρουν

ένδειξη στο ηλεκτρονικό κατάστημα μεγαλύτερης διάρκειας παράδοσης, πάντως όχι πέραν των τριάντα ημερολογιακών ημερών.

Υπαναχώρηση:

Στον αγοραστή επιφυλάσσεται το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων, αζημίως και αναιτιολογήτως, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

παράδοσης των εμπορευμάτων στον αγοραστή. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για τα πάσης φύσεως περιοδικά (κόμικς κλπ) και εφημερίδες καθώς και για τα βιβλία μετά την αποσφράγιση τους. Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας, είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το εν λόγω έντυπο υπαναχώρησης είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και η οποία έχει περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώση μας και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεστε μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων (δαπάνη ταχυμεταφορέα). Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρώνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας επιστρέψατε τα αγαθά ή μας παρείχατε όλες τις αποδείξεις ότι αποστείλατε πίσω τα αγαθά. Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας γνωστοποιήσετε ή στο λογαριασμό της κάρτας με την οποία αγοράσατε τα αγαθά. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της

διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Turnaround Book store

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.